A vida nos ríos galegos: relación de fichas.

 

Peixes Mamíferos Aves Reptiles Anfibios
Insectos Outros Árbores Plantas Brions-liq.

 

Saír a vida nos ríos galegos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEIXES.

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Troita Trucha Salmo trutta fario 
     
Salmón Salmón Salmon salar
     
Reo , troita maresa Reo Salmo trutta trutta
     
Barbo Barbo Barbus barbus Bocagei
     
Tenca Tenca Tinca tinca
     
Lamprea, lambepedras Lamprea Petromyzon marinus
     
Anguía, eiroa, airoa Anguila Anguilla anguilla
     
Boga de río Boga Chondrostoma polylepis
     
Peixe Boga del duero Chondrostoma duriense
     
Escalo, cacho, cachizo Cacho, bordallo, cabezudo Squalius carolitertii
     
Berbelliña, rañosa, o rubio Bermejuela Chondrostoma arcasii
     
Espiñento, o picón Espinoso Gasterosteus aculeatus
     
Loina Loina, madrilla Chondrostoma miegii
     
Muxo, capitón, albor Múgil Liza ramada
     
Barbela Colmilleja Cobitis calderoni
     
Barbela do Miño, lamprehuela Colmilleja, lamprehuela. Cobitis victoriae
     
Sable, savel, sábalo Sábalo Alosa alosa
     
Sabela, zamborca, saboga Saboga, alosa Alosa fallax
     
Solla Platija Platichthys flesus
     
Robaliza, rabaliza, lubina Lubina Dicentrarchus labrax
     
Abichón, piardo, pexerei, pión Pejerrey, abichón Atherina presbyter
     
Troita arco iris Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss
     
Piscardo Piscardo, morito, chipa Phoxinus phoxinus
     
Gobio Gobio, gobi, gobioa Gobio gobio
     
Pachorro, peixe roxo, pachán Pez rojo, carpín, carpa dorada Carassius auratus
     
Carpa Carpa Cyprinus carpio
     
Bass, perca negra Perca americana, Bass, black bass Micropterus salmoides
     
Gambusia Gambusia Gambusia holbrooki
     
Lucio Lucio Esox lucius

Índice fotográfico dos peixes.

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÍFEROS

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Lontra, londra, lóndrega, lontria Nutria Lutra lutra
     
Auganeira, aguaneira/o, toupa de río, furapresas, rato de almizcre, rato almisqueiro, aguada, aguadana, toupeira de auga. Desmán, almisquera, almisque Galemys pyrenaicus
     
Rata aguadeira, luria, lirio Rata de agua. Arvícola sapidus
     
Rata parda, rata común Rata común Rattus norvegicus
     
Armiño, erminio, doniña branca Arminio Mustela erminea
     
Murgaño, musgaño, muraño, musaraña Murgaño, musaraña Neomys fodiens
     
Morcego das ribeiras, morcego de Daubenton. Murciélago de Daubenton Myotis daubentoni
     
Ourizo cacho, ourizo cacheiro, porco espiño Erizo, puerco espín Erinaceus europaeus
     
Esquio, esquiu, arda, ardela Ardilla Sciurus vulgaris
     
Furón bravo, rabisaco, tourón. Hurón Mustela putorius
     
Visón americano Visón americano Mustela visón
     
Donicela, doniña, gonicela, donosiña, garridiña, dona das paredes. Comadreja Mustela nivalis
     
Toupa, toupo, toupa cega, tiopa Topo Talpa occidentalis
     
Marta, martucha, martaraña Marta Martes martes
     
Garduña, foina, foína, furatoxos, garduña papalba. Garduña, garduno Martes foina
     
Teixugo, porco teixo, teixo Tejón Meles meles
     
Xeneta, algaria, rabisado, gato algario, gato de algalia. Gineta Genetta genetta
     
Leirón rilón, leirón rabudo Lirón Glis glis
     
Coello Conejo Oryctolagus cuniculus
     
Lebre liebre Lepus granatensis
     
Gato montés, gato bravo, gato fero, monteiro Gato montés Felis sylvestris
     
Lobo, lobato, lobín, xan Lobo Canis lupus
     
Raposo, golpe, pedro, zorro, domingos, bravío, xan Zorro Vulpes vulpes
     
Xabarín, porco bravo, porco fero Jabalí Sus scrofa
     
Cervo Cervo Cervus elaphus
     
Corzo, corza, cabra montesía Corzo Capreolus capreolus
     
Cabra montés, cabra, cabra pirenaica, hirco Cabra Capra pyrenaica
     
Gamo Gamo Cervus (dama) dama
     
Muflón Muflón Ovis ammon
     
Rebeco, rebezo Rebeco Rupicabra rupicabra
     
Cabalo galego de monte Caballo gallego Equus caballus
     
Can de palleiro Perro gallego Canis ?
     
Burro fariñeiro Burro gallego Equus asinus
     
In memoriam

Oso

Oso Ursus arctos
In memoriam

Lince, gato cravo, lobo rabaz, lobo cerval

Lince Lynx pardinus

Índice fotográfico dos mamíferos

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

AVES

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Martiño, martiño peixeiro, picapeixe, garda ríos Martín pescador, alción guarda ríos Alcedo atthis
Merlo rieiro, merlo acuático Mirlo acuático Cinclus cinclus
Pita de auga, galiña de río Polla de agua Gallinula chloropus
Lavanco, parrulo, pato, lavanco real Ánade real, alavanco real. Anas platyrhynchos
Lavandeira, lavandeira blanca Lavandera blanca común Motacilla alba
Lavandeira real Lavandera real Motacilla cinerea
Andarríos chico, bailón, bilúrico bailón Andarríos chico Actitis hypoleucos
Carrizo, carriza Chochín Troglodytes troglodytes
Andoriña Golondrina Hirundo rustica
Andoriña de cu branco, avión Avión común Delichon urbica
Vencello, vencello común, birrio, cirrio Vencejo común Apus apus
Cormorán, cormorán grande, patas, canilongas Cormorán grande Phalacrocorax carbo
Garza Garza real Ardea cinerea
Gaivota clara Gaviota argentea Larus argentatus
Gaivota chorona Gaviota reidora Larus ridibundus
Andoriña dos penedos Avión roquero Ptyonoprogne rupestris
Malvís, tordo malvís Zorzal alirrojo Turdus iliacus
Parrulo cristado, porrón moñudo Porrón moñudo Aythya fuligula
Galiñola negra Focha Fulica atra
Ferreiriño abelleiro Carbonero común Parus major
Reiseñor de auga Ruiseñor bastardo Cettia cetti
Picafollas común Mosquitero Phylloscopus collybita
Fulepa amarela, folosa amarela Zarcero común Hippolais polyglotta
Avefría Avefría, agua nieves Vanellus vanellus
Papurrubio, pisco Petirrojo Erithacus rubecula
Peto real Pico picapinos Dendrocopos major
Peto verdeal Pito real Picus viridis
Pimpín común Pinzón vulgar Fringilla coelebs
Tordo galego Zorzal común Turdus philomelos
Merlo común, merliño Mirlo Turdus merula
Papuxa montexa, papuxa Curruca rabilarga Sylvia undata
Bubela Abubilla Upupa epops
Xílgaro Jilguero Carduelis carduelis
Pombo torcaz Paloma torcaz Columba palumbus
Rula, rola Tórtola común Streptopelia turtur
Pardal común Gorrión Passer domesticus
Estorniño, estorniño negro, chirlo Estornino negro Sturnus unicolor
Perdiz rubia, perdiz roxa, paradela Perdiz común, perdiz roja Alectoris rufa
Paspallás Codorniz Coturnix coturnix
Pega, porca, pega rabilonga Urraca Pica pica
Corvo, corvo carnazal, corvo grande Cuervo Corvus corax
Cuco Cuco común Cuculus canorus
Curuxa, aveleitosa, cruxa, ancruxa Lechuza común Tyto alba
Moucho de orellas, bufiño asubiador Autillo Otus scops
Moucho galego, moucho Mochuelo común Athene noctua
Gabián Gavilán Accipiter nisus
Azor, ave das galiñas Azor Accipiter gentilis
Lagarteiro peneireiro, lagarteiro, peneireiro, páxaro da choiva... Cernícalo Falco tinnunculus
Miñato, buxato, bexato... Ratonero común, busardo Buteo buteo
Ouriolo, vichelocrego, galo cereixeiro,  velaugarrido, papafigos... Oropéndola Oriolus oriolus
Avenoteira, avenoteira cincenta, noiteboa cincenta Chotacabras gris Caprimulgus europaeus
Gaio común, pega marza, pega marxa, pega rebuldán, pega rebordá, pigarro. Arrendajo común Garrulus glandarius
Aguia real Águila real Aquila chrysaetos
Aguia calzada, aguia caudal Águila calzada Hieraaetus pennatus
Perdiz Charrela, perdiz cincenta Perdiz pardilla Perdix perdix
Faisán Faisán Phasianus colchicus
In memoriam

Pita do monte, pita montesa, pita da fraga,  galo do monte

Urugallo, grigallo Tetrao urogallus

Índice fotográfico das aves

Volver