SL

MAMÍFEROS

A BEIRA DOS RÍOS  DE

  GALICIA

F

Lontra

Lutra lutra

Aguaneiro

Galemys pyrenaicus

Murgaño

Neomys fodiens

Rata aguadeira

Arvicola sapidus

Esquío

Sciurus vulgaris

Morcego

Myotis daubentoni

Ourizo cacho

Erinaceus europaeus

Armiño

Mustela erminea

Furón

Mustela putorius

Visón

Mustela visón

Cervo

Cervus elaphus

Corzo

Capreolus capreolus

Cabra montés

Capra pyrenaica

Gamo

Cervus dama

Muflón

Ovis ammom

Rebezo

Rupicapra rupicapra

Cabalo Galego

Equus caballus

Oso. Xa foi...

Ursus arctos

Lince. Xa foi...

Lynx pardinus

Doniña

Mustela nivalis

Toupa

Talpa occidentalis

Marta

Martes martes

Garduña

Martes foina

Teixugo

Meles meles

Xeneta

Genetta genetta

Leirón

Glis glis

Coello

Oryctolagus cuniculus

Lebre

Lepus granatensis

Gato

Felis sylvestris

Lobo

Canis lupus

Raposo

Vulpes vulpes

Xabarín

Sus scrofa

Can de palleiro.

Canis  palleirus (chiste meu)

<-----Ficha especial
Mapache

Procyon lotor

Burro fariñeiro

Equus asinus

 

Volver.