SL

OS ARÁCNIDOS  E OUTROS SERES VIVOS 

A BEIRA DOS RÍOS  DE

  GALICIA

F

Dolomedes

Dolometes ?

Tetragna

Tetragnatha montana

Araneidae

Araneus diadematus

Salticidae.

Salticidos varios ??

Segadeiras

Leiobunum rotundum

Caracol

Helix aspersa

Mexilón de río.

Margaritifera margaritifera

Planaria

Planarius ??

Babosa

Arion ater

Tomisidae.

Misumena Vatia

Asellus.

Asellus aquaticus

Miñoca

Lumbricus terrestris

Gammarus.

Gammarus Roeselii

Dafnia.

Daphnia pulex

Lepidurus.

Lepidurus pakardi

Mexilón de río.

Margaritifera margaritifera

Ancilido.

Ancylus fluviatilis

Copepodo

Copepoda ??

Especiais--->
Gamba de río.

Atyaephyra desmarestii

Cangrexo

Austrapotamobius pallipes

Volver.