SL

OS ANFIBIOS

NOS RÍOS  DE

  GALICIA

F

Ra verde

Rana perezi

Ra patilarga

Rana iberica

Ra vermella.

Rana temporaria

Ra de San Antón

Hyla arborea

Sapo corriqueiro

Bufo calamita

Sapo común

Bufo bufo

Sapo raxado

Discoglossus galganoi

Sapo parteiro

Alytes obstetricans

Sapo de esporóns

Pelobates cultripes

Pintafontes común

Triturus boscai  

Pintafontes palmado

Triturus helveticus  

Píntiga verde

Triturus marmoratus  

Píntega común

Salamandra salamandra  

Tritón alpino

Triturus alpestris

Salamántiga galega

Chioglossa lusitanica

Volver.