SL

OS RÉPTILES

A BEIRA DOS RÍOS  DE

  GALICIA

F

Cobra de colar.

Natrix natrix

Cobra Sapeira

Natrix maura

Sapoconcho

Emys orbicularis

Sapoconcho riscado

Mauremys leprosa

Lagartixa galega

Podarcis bocagei

Lagarto verde

Lacerta schreiberi

Lagarto ferreño.

Lacerta lepida

Lagartixa da Serra

Lacerta monticula

Esgonzo

Anguis fragilis

Víboras en Galicia:

Nota importante sobre as cobras galegas:

v
v Sapoconcho de Florida

Trachemys scripta.

Escancer cego

Blanus cinereu

As víboras da dereita, non están a beira dos ríos, por regra xeral. O feito de poñer a súa ficha é para que o internauta distinga estas víboras (as únicas que hai en Galicia) das cobras que se ven nos ríos (a cobra de colar e a sapeira).

Víbora de Seoane

Vipera seoanei

Víbora fociñuda

Vipera latastei

Volver.