FLUVIAL.

        FLUVIAL, relativo ou pertencente ós ríos.

Por exemplo este dicionario onde todos os términos fan relación os ríos galegos. Sin dúbida é un dicionario fluvial, nunca mellor dito...

 

Este dicionario podería poñer perfectamente "Dicionario fluvial dos ríos galegos".

 

Efectivamente este dicionario soio ten términos relativos os ríos galegos.

O video que aparece a esquerda tamén soio fala, sin decir nada, dos ríos galegos e das troitas.

Un video fluvial, sin dúbida.

O meu dicionario é  fluvial, xa que todas as suas palabras son relativas os ríos galegos.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.