Web.

Unha web (de website)  é un documento feito en linguaxe HTML (Hypertext Markup Language) ,  que permite ver, en internet e de forma pública,  unha determinada páxina, por exemplo "A vida nos ríos galegos" , que é a páxina que está vostede consultando neste dicionario.

Que non é unha palabra relacionada cós ríos e moito menos unha palabra galega? , pois non..., pero eu penso, que nesta caso especial,  o lector pode perdoarme a licencia,  xa que unha web como a de abaixo estame a permitir poñer os ríos galegos en conexión coa letra W, cousa dificil, e por certo non vín outra forma de facelo...Así cubro todas as letras do abecedario...

Esta páxina naceu no ano 2000.

Saír.