Bidueiral.

Lugar onde crecen os bidueiros en abundancia. Moi frecuente a beira dos ríos e laoas e , en xeral, onde existe humidade permanente. Prefiren solos ácidos e resisten fríos fortes.

Tamén se chama  abedual, biduído ou bidouredo, entre outros

 

Bidueiral nun regato que desembocano río Mao en Rubián. Lugo.

En Ourense é famoso o bidueiral de Montederramo.

Os bidueirais están asociados os regatos e ríos, de feito son un dos árbores típicos do bosque de ribeira dos ríos en Galicia.

Na fotografía vese un bidueiral típico

....  

Este bidueiral está a carón do río Mao en Montederramo.

Non é o bidueiral de Montederramo que está preto deste lugar.

salir.jpg (922 bytes) Saír.