Boquexar.

 

 Boquexar é o que fan as troitas antes de morrer e unha vez que se sacan do río. Abren e pechan a boca desesperadamente xa que non lles entra oxixeno...

A troita evidentemente fáltalle o oxixeno,   polo tanto debemos facer rápidamente algunha opción como devolver a troita o río ou ven si a troita non se vai devolver tratar de  que non sufra o innecesario.

Non fai moito que collín esta troitada, maio do 2010, a verdade que facía tempo que non pescaba o cupo,  inda que na fotografía falta unha troita que pesquei despois. Hoxe non é normal...Evidentemente ningunha destas troitas boquexou xa que utilizo dende fai moito unha técnica rápida para que non pase esto.

 

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.