Caloteiro

Caloteiro

    Referido a un río dícese de cando o río "da troitas cando lle peta", trátase polo tanto dun río falso e no que non é seguro que se collan troitas nunha xornada de pesca. Ríos caloteiros en Galicia hai moitos...

En Galicia hai moitos ríos caloteiros, pero sin dúbida os máis famosos son o Lor e o Neira.

Os dous teñen cantidade de troitas e de moi boa calidade, pero moitas veces virás para a casa sin verlle as pintas as troitas.

¡Seguro!.

Dícese neste caso que estos ríos son caloteiros.

Tamén se dí que o pescador tuvo un calote.

..........

Hai pola contra ríos que sempre dan troitas.

Non son, neste caso,  caloteiros.

salir.jpg (922 bytes) Saír.