Manancial

É un lugar onde brolla auga de forma natural. Esto é o que dice o diccionario.

Evidentemente a nos interésanos o tema de que a auga brolla pero tamén corra e forma un rego ou regato e logo un río. En definitiva os mananciais que logo son fonte e orixen dos ríos.

O pai dos ríos galegos é o río Miño.

O río Miño nace precisamente neste pedregal que se chama Pedregal de Irimia.

Este é o manancial que logo da orixen  ou é fonte nada menos que do río galego mais grande.

Nota: dice Gonzalo Sancho que esta palabra a escoita moito por Tomeza, moi preto de Marcón e de Pontevedra.

Gracias Gonzalo.

salir.jpg (922 bytes) Saír.