Vadear un río  é  atravesar un río ou unha corrente de auga,  polos lugares menos profundos.

Tamén se fala de que o río é vadeable, ou sexa pódese vadear ou atravesar.

Na pesca da troita tamén se fala de vadear o río, usando prendas deportivas especiais para facelo. Ver o final.

 

 

 

 

Nesta zona pódese vadear o río perfectamente, por suposto con botas de pesca ou ben descalzos.

 

 

 

 

Normalmente nestas zonas, onde se pode vadear o río, rematáse facendo ou poñendo poldras para pasar o río.

Debaixo destas correntes ven un pozo bastante grande.

Aquí tamén se pode vadear pola parte de abaixo.  Por suposto podería pasar polas poldras, pero xa non sería vadear o río.

 

 

 

 

Realmente este río pódese vadear por calquera lugar da fotografía.

Eso é o que fan esos tres excursionistas que vemos vadear o río.

 

Hoxe en día tamén se pode vadear cos vadeadores que son prendas deportivas que permiten meterse no río con mais profundidade:

Vadeadores para pescar metidos no río

     

Pescar metido no río: normalmente pesca con cola de rata.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.