POSTURA DA TROITA.

En xeral chámase postura a maneira de dispoñe-los membros do corpo unha persoa ou animal.

Neste caso a postura é referida a troita.

Un troita está en postura, decimos os pescadores de troitas, cando está no comedeiro que ten habitualmente ",  lugar onde lle chega a máxima comida co mínimo esforzo",  e ademais nunha actitude de tomar os cebos que se lle presenten para engañala.

As posturas tamén se chaman apostales, e falando da pesca da troita tamén se fala de pescar nas botas. Tantear os apostales ou tantear as botas.

A continuación mostro dúas fotografías sensacionais de troitas en postura.

 

 

 

A fotografía é de Carlos Sanz, un biológo que tamén se dedica a este tipo de fotografía.

Mostra a troita común, Salmo Trutta Fario na súa postura, disposta e atenta a coller o seu alimento ou o que veña.

 

 

 

Na fotografía do grupo W.U.A. que se dedica a fotografía submarina, vese tamén unha troita común en postura.

Dende fora da auga non é doado ve-la troita en postura, inda que coñecín pescadores que eran auténticos linces a hora de ver a troita en postura.

Normalmente, os que non temos esa cualidade moi desenrolada aplicamos a "lectura do río" que tamén é un arte.

 

 

 

No dibuxo vese o leito dun río así como o sentido da corrente. Pois ben,  as troitas que se ven están en postura, ademáis unha postura típica xa que aproveitan un pequeno remanso para dominar a corrente que é a que realmente lle vai traer a comida. Desta forma tamén están un pouco escondidas e non están na corrente misma.

Observar que a troita normalmente está coa súa cabeza río arriba ou sexa en contra da corriente. Esta postura é natural xa que está vendo a comida que lle ven río abaixo. Por suposto que esta regra ten as súas excepcións...No río hai remansos que moitas veces está producido polo obstáculo que hai na corrente, neses lugares a troita pode estar o revés, observar no dibuxo seguinte, xa que puxen dúas troitas o revés...

 

 

No dibuxo vense distintas posturas según sexa (de dereita a esquerda) a desembocadura dun regato, unha pedra no medio do río, un remuiño na dereita, unhas arrabazas no medio e a dereita e mismo na beira ou ben un corte de pedra no río no que a postura é mismo a beira.

salir.jpg (922 bytes) Saír.