Barxa.

Chámanse barxa en Galicia os terreos próximos os ríos,  e que por regra xeral inúndanse tódolos anos. Tamén se poden chamar brañas, pero este término é moito máis amplo xa que pode estar alexado dun río.

Tamén se chaman barcia e barxela.

 

 

 

Na fotografía vese unha barxa.

Na fotografía os terreos que están a beira do río poden chamarse barxa.

Normalmente no inverno estos terreos están inundados polo río.

 

 

 

Na fotografía unha braña típica.

As brañas están caracterizadas por ter unha vexetación de transición entre especies acuáticas, de ribeira e típicamente terrestres.

As brañas son terreos húmidos que se forman por colmatación (sedimentación de materiais arrastrados pola auga dunha fonte, regato ou río)  das gándaras ou en terreos chans con auga abondosa e solo impermeábel.

A braña non ten por que estar a beira dun río.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.