Canis lupus. O Lobo.

 

 

Noutros lugares distintos de Galicia, sobre todo en Castela-León que é onde máis lobos hai (seica o 60% do total, ou sexa sobre 2000 exemplares están en Castela e León; en Galicia o 30%) parece que teñen un plan moi similar o galego. Ver un resumen outras leis do lobo.

 (Actualizado en decembro do 2006)

Ver outras leis do lobo      

salir.jpg (922 bytes) Saír.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As leis dos lobos. Decembro 2006.

Fotografía de Antonio Vázquez. Fotógrafo da natureza Asturiana. Sensacional.

O lobo. Un mamífero que debéramos conservar.

Lei do lobo Castela e León.

Na fotografía de Juan González vese un lobo alfa, cunha mirada moi característica que denota una gran intelixencia.

O plan de Xestión do lobo en Castela e León é, a falta de alegacións, moi similar o galego, ou o galego moi similar o de Castela e León.

No Título I (Diagnóstico) seica se fai mención de que o lobo está presente en tódalas provincias, en total hai 149 manadas.

No Título II (Finalidade e obxetivos) trátase de manter a población de lobos estable e contribuir a sua viabilidade na población Ibérica, garantizando a súa adecuada xestión tendo en conta que compatibilice a súa existencia coa da ganadería e coas explotacións agropecuarias da zona.

No capítulo III (Zonificación) establece tres zonas, que están marcadas no mapa:

A zona 1: con capacidade de acollida moderada-alta.

Na zona 2: con capacidade de acollida alta.

Na zona 3 que é o resto: capacidade de acollida moderada baixa.

No Capítulo III dice "Naquelas comarcas onde a situación demográfica da especie permita o seu aproveitamente cinexético, poderá exercerse durante a época hábil establecida nas órdenes de caza.

Tamén falan das porcentaxes referidas sobre as poblacións. Así tendo en conta que a manada de tipo medio está formada por una media de 9 exemplares, queda marcada

Zona I: minimo 5% e máximo 10%

Zona II: 10% e 20%

Zona III (14% e 30%).

Nota: esta información está sacada da revista "Jara y Sedal", del nº 61 de diciembre del 2006. Publica un artículo co nome "El lobo ya tiene plan". Firma Juan Cano.

Moi similares son as leis na Rioxa, no Pais Vasco e Cantabria. Ou sexa está autorizada a súa caza coas limitacións impostas por unha lei de conservación da especie.

Sair.