A típica corte da casa do muiñeiro. Faltaban os animais, pero foron suplidos deste xeito tan orixinal. Realmente non falta un detalle.

Volver.