O Lobo como caza maior en Ourense

Aparece na "Guía de turismo Cinegético en la Provincia de Ourense" editada pola Camara de Comercio de Ourense en 1999. Por certo unha boa guía para a caza, onde non faltan detalles de todo tipo.

Pero, na miña opinión, resulta incríble e tercermundista, que se considere o lobo un trofeo de caza.

 

Esto na miña opinión é tercermundista e macabro. O lobo non debera ser obxeto de caza, salvo dende o punto de vista da conservación da especie (caza para controlar a zona, que non teñamos demasiados lobos, etc. ). É unha opinión, que sei que máis de un discutirá, pero dame o mesmo.

Esta imaxen é simplemente para que se vexa que se fala de trofeos, etc.

 

Por certo xa o dixen, unha guía con moita elaboración e moi completa, imprescindible para tódolos que veñan a cazar a provincia de Ourense.

O lobo. Un mamífero que debéramos conservar.

Pero, repito, O lobo non debe ser trofeo de caza. Non temos dereito a botalo dos montes galegos e moito menos a matalo.

Na guía "A caza en Galicia" . Guía informativa 2018/2019 o lobo volve a figurar como cazable en toda a comunidade. Esperpéntico...

Coa caza estase a rematar a natureza galega...

Saír.