O lobo. Un mamífero que debéramos conservar.

Que quede claro que esta páxina web está en contra, totalmente, da caza do lobo. Solo pode facer unha excepción, que os lobos dunha bisbarra sexan excesivos según os cálculos da xente que realmente sabe do tema, co cal estaría xustificada unha batida co fín de evitar males maiores, que a larga levarían a un mal último totalmente lamentable, que sería que o lobo desaparecera dos nosos montes. Por suposto non unha batida de cazadores sin idea, sin planificar científicamente, non  a batida e a ver que pasa...

Eso chámase "chapuza mortal" e a verdade que o lobo e Galicia non se merecen esto...

En Friol, en xaneiro, foi abatido, cuns procedementos que deixan moito que desexar,  un lobo, non se sabe que lobo da manada, si era alfa o non, que importancia tiña na manada, etc. E un longo etc. que por suposto no saben, os cazadores.

En definitva cazadores con zero en asesoramento, zero en coñecementos científicos, e un zero en moitas cousas... que matan un lobo, comprometendo o futuro da especie, xa que poden ser reproductores? .

A batida foi en Friol.

Ver este link coa noticia.

No artigo "O lobo que escribiu o seu propio final feliz", aparecido na Voz de Galicia do domingo 5 de febreiro,Inma Souto de Sustinea publica un artigo que hai que leer con moita calma e meditación...

Este link hai que velo e meditalo.

Está claro que non existe unha relación directa entre a eliminación dun individuo e a disminución dos danos ocasionados ó gando, porque no caso de matar ao lobo dominante, a banda perde a súa estructura e o resto de individuos non son que de organizarse para cazar, actuando seguidamente cada un dunha forma caótica e sin rumbo, ou sexa de forma errática e imprevisible.

De verdade o cazador sabe a quen mata a priori?...

Eu penso que nin idea, dados os coñecementos que teñen, en xeral, os nosos cazadores... A Xunta tamén parece que non está o día nin moito menos.

Resultado final: un desastre para a comunidade e para a especie dos lobos e para nosoutros...

O lobo ten que comer e vivir, necesita alimentarse...quere que a súa especie perviva, é o seu obxetivo. Pois ben, si queremos ter o lobo en Galicia, haberá que darlles de comer dalgunha forma e facer un control de forma científica. Hoxe mal que lle pese a xente de pouca formación, hai xente en Galicia que sabe e pode poñer remedio a estes problemas.  Eliminar o lobo non é a forma...

Así vamos a extinción do lobo en Galicia...

Si é certo que está habendo problemas, o luns día 6 aparecían no diario La Región queixas dos gandeiros do Macizo Central, decindo que "cada vez hai máis lobos e que a Xunta lles volve a espalda" ...Efectivamente ese é o problema e eu, sendo de cidade, vaia tontería, seino e sei que hai solucións si a Xunta quere e pon os medios, e tamén paga rápido e un precio pactado cando hai e se demostra que foron ataques de lobos...

Como remate teño que decir que, na miña opinión, o día que o lobo non exista nas nosas serras, espero non velo nunca,  lembraremos o que dixo  Félix Rguez de la Fuente no seu día:

Félix Rguez. de la Fuente

...O home non é un ovni que veu dunha afastada galaxia; o home é un poema tecido coa néboa do amencer, coa cor das flores, co canto dos paxaros, co ouveo do lobo ou o ruxido do león. O home acabarase cando se acabe o equilibrio vital do planeta que o soporta. O home debe amar e respectar a terra como ama e respecta á súa propia nai...

(Félix Rodríguez de la Fuente)

Saír.