PLECÓPTEROS.

TIPOS de PLECÓPTEROS ( son as moscas das pedras ou perlas): Tanioptéridos, Leúctridos, Nemúridos, Cápnidos, Pérlidos, Perlódidos, Isopérlidos y Cloropérlidos. Vexamos os máis importantes de cara ó pescador e ó público en xeral.

TIPO NOME NINFA IMAGO
Leúctridos: Nemoura flexuosa

Pérlidos: Perla bipunctata e Perla madritensis   

Tanioptéridos. Taeniopteris vetulosa

Cápnidos. Capnia capnia.

Unha clasificación mellor, en canto a larva ou ninfa,  é a seguinte:

Ver a importancia dos plecópteros a hora de analizar a calidade da auga, forma IBMWP.

Fotografía do autor da web:

A fotografía está sacada en xullo do 2008. Deste esqueleto (do interior, metamorfosis...) xa saiu a mosca. Vese moito nas pedras do río.

salir.jpg (922 bytes) Saír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemoura flexuosa. Plecóptera

Tamén aparte de Leúctrido chámanse moscas agulla ou moscas de ás enrolladas. Raramente sobrepasan os 12 mm. de lonxitude.

A Nemoura Flexuosa tamén chamada  plecóptero e por suposto Leúctrido, é a mosca de outra ninfa. Ver fotografía máis abaixo. Tamén famosa para os pescadores de troitas.

Comprende 1.400 especies. As larvas de todas desenrolanse en aguas doces, é decir, nos ríos.

En realidade cando nace como larva vive tamén debaixo das pedras e logo convírtese nesta marabilla.

Sobra decir que as troitas "póñense a botas" literalmente con estos insectos.

Vense poucas debaixo dos encoros e minicentrais, xa que as moscas das pedras tenden a desaparecer. Require augas correntes e moi osixenadas.

Unha desfeita que non se ten en conta nos impactos ambientais das minicentrais, xa que non interesa.

En Galicia é moi común a Nemoura cinerea, o adulto ten este aspecto:

Nemoura cinerea.

Fonte:

"Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia" de Marcos A. González e Fernando Cobo.

Subir.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Ninfa da Nemoura .

        

Sobre 2 cms.

Esta é a ninfa da Demoura flexuosa. Ten ollos compostos , as patas por suposto son articuladas , ten dous cercos no torax, por suposto como todo insecto 6 patas, pero as patas teñen unha curiosidade que as distingue por exemplo das larvas dos efemerópteros xa que teñen duas uñas. ( O torax tamén é distinto xa que estos teñen dous cercos e vense menos as branquias, observar que nesta figura vense ven).

Aliméntase de ninfas e outros insectos acuáticos. Casi todas viven un ano, pero algunhas botan dous ou tres. Algunhas antes de convertirse en adultas botan ata 33 mudas coma  a Dinocras cephalotes (a larva). Casí todas teñen unha época para saír a superficie que soe ser na primavera. ¿ Quen non viu a estas larvas xa secas nas pedras no meses de maio e abril ? . Esa larvas non é máis que a envoltura do insecto adulto, xa que son caparazóns secos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLA MÁXIMA : Perla bipunctata.

Imago.

ninfa.

 

Este insecto na súa  forma de imago é coñecido como nome de "Moscas das Pedras". Trátase dunha mosca grande que pode botar ata 5 cms ( o normal está entre 25-35 mm.).  As ninfas son carnívoras e dende logo o estado final parécese o inicial, cousa que non pasa con outros insectos que teñen metamorfosis.

Esta insecto en estado de ninfa é a chamada GUSARAPA ou BECHOCO en Galicia, que en Galicia é a Perla madritensis que é parecida.

Chámanse moscas das pedras xa que a ninfa sae do fondo reptando ata pedra e alí rompe a súa pel e sae a voar xa en forma de imago. O imago vive una ou duas semáns, pero apenas come.

                              

Perla madritensis

Ver outras características.

Subir.

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRAS COUSAS DAS PERLAS.

Adulto.

xoven ( ninfa)

O apareo teno na vexetación e logo é tamén característica a forma que ten de soltar os ovos xa que se lanza sobre a auga e arrástrase soltando os ovos que leva no abdomen na parte de abaixo, por riba da auga.

Esto faino nas correntes dos ríos.

É distinta a eclosión, que é cando sae para a pedra e logo porse a voar, que cando se lanza para por os ovos por riba da auga.

Calquera das dúas faenas son aproveitadas polas troitas que se poñen as botas literalmente.

Dentro dos pérlidos en Galicia viven tres especies:

Dinocras cephalotes, Perla madritensis y Marthamea selysii.

Aquí vense as moscas de maio ou perlas de maio tratando, xa no estado adulto, de subir por un xunco.

Na fotografía vense tres.

A máis común é a Perla matritensis que é desta forma:

Ninfa na Perla madritensis.

  

Dinocras Cephalotes adulta

 

Nota importante : algunhas fotografías estan sacadas da www la pesca de la mosca en España. outras da British Wildlife Guide.

A Perla matritensis está sacada do libro "Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia" de Marcos A. González e Fernando Cobo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSCAS DE LAS PIEDRAS.

No dibuxo están todas as moscas das pedras: son insectos blandos que xeralmente están na auga. As ás posteriores son maiores que as ás anteriores.Hai sobre 3.000 especies e dende logo falta moito por facer a nivel científico.

Cando se pousan deixan as ás planas sobre o corpo enrrolladas.

    

 

Os da figura da esquerda son todos femias, os machos as veces teñen as ás máis cortas.

Distínguense polas nerviacións, pero non é o caso.

Penso que a nivel do público e a efectos da pesca os dous máis significativos son os leúctrinus e os pérlidos.

Dos tenioptéridos é coñecida a mosca roxa de febreiro, unha mosca escasa en ríos de corrientes de alta montaña xa que prefire correntes fangosas.

Os cápnidos son moscas de inverno.

Os Isopérlidos e Cloropérlidos son xeralmente verdosos ou amarelos e no mundo da pesca chámanse "Moscas amarelas".

Os cápnidos contén moscas tamén negras. Son máis ben moscas do inverno.