Top -10 da calidade en macroinvertebrados acuáticos.

Efemera o resultado da metamorfosis dun invertevrado.                                   Un invertevrado, hai miles debaixo das pedras dun río sin minicentrais.

Sabemos que hai moitos índices para analizar a calidade das augas un deles, non dificil de usar para xente non especialista coma mín  pescadores e amantes da natureza en xeral,  é  o IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party), que está adaptado a península Ibérica, por especialistas como Alba-Tecedor e outros.

Nestas fotografías vense distintas formas de facer este muestreo dende redes de man, cilindros especiais, dragas, trampas de emerxencia, redes Suber, etc.

Para aplicar o IBMWP, primeiro faixe unha recollida dos macroinvertebrados en distintas zonas, recollida que incluso se pode facer visualmente (hai aparatos que o permiten...), é o que se chama un muestreo, evidentemente o muestreo ten que abarcar os distintos ambientes do río: as beiras, a vexetación, o sustrato, o canle do río, etc.; seguidamente  baixe dando unha puntuación  1 a 10 sendo o 1 (moi tolerante) e o 10 (moi  esixente) de tal forma que a suma das puntuacións permite encadrar o tipo de auga.

Os cadros de puntuacións están neste link desta misma páxina.

No que sigue poño (como curiosidade) os que aparecen puntuados con 7, 8, 9 e 10 na tabla do IBMWP, e que serían os que puntuarían máis a hora de falar de ríos limpos:

Clase Orden Taxón Valor Nome Fotografía ou dibuxo
Arthropoda Decapoda Astacidae 8 Gamba de río

 

Arthropoda

 

odonata Calopterygidae 8 odonatos

Arthropoda odonata Gomphidae 8 odonatos

Arthropoda odonata Cordulegasteridae 8 odonatos

 

Arthropoda odonata Aeshnidae 8 odonatos

 

 

Arthropoda odonata Libellulidae 8 odonatos

(Besbello)

Arthropoda Heterópteros Aphelocheiridae 10 Aphelocheirus

Arthropoda Ephemeroptera Ephemerellidae 7 Efémera

 

Arthropoda Ephemeroptera Ephemeridae 10 Efémera vulgata

   

 

Arthropoda

 

Ephemeroptera Heptageniidae 10 Efémera ?.

Arthropoda Ephemeroptera Leptophlebiidae 10 Efémera ?

Arthropoda Ephemeroptera Potamanthidae 10 Efémera ??  

Arthropoda Ephemeroptera Siphlonuridae 10  Efémera ??

   

Arthropoda Plecopteros Capniidae 10 Capnia

Arthropoda Plecopteros Chloroperlidae 10 Perlas

Moscas das pedras

Arthropoda Plecopteros Perlidae 10 Perla

Gusarapa

Bechoco

Arthropoda Plecopteros Perlodidae 10 Perla

Moscas das pedras

Arthropoda Plecopteros Nemouridae 7 Nemouras

Arthropoda Plecopteros Leuctridae 10 Perla

Moscas das pedras

Arthropoda Plecopteros Taeniopterygidae 10 Taeniopteris

Perla

Moscas das pedras

Arthropoda Tricópteros Beraeidae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Brachicentridae 10 Tricópteros

Arthropoda Tricópteros Calamoceratidae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Glossosomatidae 8 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Goeridae 10 Tricóptero

   

Arthropoda Tricópteros Leptoceridae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Molannidae 10 Tricóptero

       

Arthropoda Tricópteros Limnephilidae 7 Tricóptero

Casulo

Casullo

Arthropoda Tricópteros Lepidostomatidae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Odontoceridae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Phiryganeidae 10 Tricóptero

   

Arthropoda Tricópteros Polycentropodidae 10 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Rhyacophilidae 7 Tricóptero

Arthropoda Tricópteros Sericostomatidae 10 Tricóptero

 

Arthropoda Tricópteros Thremmatidae 10 Tricóptero

Threma.

O máis interesante da fauna galega.

Arthropoda Dipteros Athericidae 10 Aterix

Arthropoda Dipteros Blephariceridae 10 Blefarícera

Esta tabla pode darnos unha idea,  o analizar a primeira vista o canle dun río,  da calidade das augas.

salir.jpg (922 bytes) Saír.