Os macroinvertebrados acuáticos como indicadores da calidade da auga dos ríos.

Efemera o resultado da metamorfosis dun invertevrado.                                   Un invertevrado, hai miles debaixo das pedras dun río sin minicentrais.

Nota: baixo o nome de macroinvertebrados acuáticas están todos os seres vivos do apartado de insectos e outros nestas fichas da "vida nos ríos galegos".

Pois ben, o que xa sabíamos dende fai moitos anos, que a calidade da agua dos ríos ten moito que ver coa vida destes seres vivos; si fai anos que decimos que nos impactos das minicentrais debería figurar a masacres que fan e fixeron dos nosos ríos...

Hai moitos índices para analizar a calidade das augas un deles por exemplo é o IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party), este índice foi inventado para ríos de Gran Bretaña e adaptado por Alba-Tecedor et Al. no 2004 para ríos españoles. Os índices recollen as tres características que demanda a Directiva Marco del Agua (2000/60/CE. DOCE, 2000) como son a taxonomía, a diversidade e a sensibilización ás perturbacións..

No IBMWP, primeiro faixe unha recollida dos macroinvertebrados en distintas zonas, recollida que incluso se pode facer visualmente (hai aparatos que o permiten...), o sea un muestreo, evidentemente o muestreo ten que abarcar os distintos ambientes do río: as beiras, a vexetación, o sustrato, o canle do río, etc.; seguidamente  baixe dando unha puntuación  1 a 10 sendo o 1 (muy tolerante) e o 10 (muy exigente) de tal forma que a suma das puntuacións permite encadrar o tipo de auga.

Estos son os cadros de puntuacións:

 

 

Observar que nestas tablas están os seres vivos que aparecen a maioría na web da "Vida nos ríos galegos". Por suposto a identificación faixe a nivel de familia, xa que doutro xeito sería inviable e dificilísimo.

Que atopamos un artrópodo, que sexa efemeróptera e concretamente do taxón ephemeridae  ou potamanthidae. Si...anotamos un 10.

 

 

 Si é baethidae anotamos un 4 e así sucesivamente. (Os dibuxos anteriores, tomados das miñas fichas axudarían a escoller a puntuación).

Evidentemente a puntuación esta prefixada de acordo a esixencia da auga, así a efemeridae é de augas máis esixentes que a baethidae, etc.

Finalmente unha vez puntuados da una suma final que leva a esta tabla:

Na tabla da según a puntuación o estado do río.

Tamén se pode facer un traballo cartográfico dunha zona.

 

Aclaración final: o IBMWP é un dos moitos índices que hai actualmente para medir a calidade da auga. As tablas están sacadas dun traballo que aparece na revista Danica dos meses de xuño, xulio e  agosto e firmada por David Miguelez y Gustavo González de Icthios Gestión ambiental S.L.

 

Visto o anterior pode ser interesante para o internauta que chegou a esta parte o ver o apartado:

salir.jpg (922 bytes) Saír.