CAUDAIS ECOLÓXICOS NOS RÍOS GALEGOS
 

Por caudal   de auga dun río é a cantidade ou volume de auga que pasa por un punto determinado nun segundo. O Caudal ecolóxico será esa cantidade, sempre e cando permita vivir de "forma digna" os seres vivos que viven no río. Na práctica os "caudais ecolóxicos" que proliferan en Galicia, o 10% do caudal medio anual, son un auténtico atentado ecolóxico os ríos. Por outra banda algunhas empresas de electricidade deixan o río seco, có que o caudal ecolóxico é cero, dito doutro modo  non respectan para nada os caudais ou fan o que lles da a gana. Realmente é unha vergoña. Os interesados no tema ver no dicionario da web o término Caudal ecolóxico.  Ver algúns exemplos...1

2

Galería creada por S. Lorenzo  Volver -->