CARRIOZO.

     Un carriozo (falando de ríos) é un curso de auga de pouco caudal que trascorre por unha depresión do terreo cando chove moito, por suposto buscando un regato o un río. Tamén se chama carronzo,  carrozo, carrouzo, congostra, idoiro, doira e doiro. Por suposto que si non chove non levan auga. É distinto do regueiro ou regato xa que este ten nacemento nunha fonte.  O carriozo non ten fonte, soio leva auga nas chuvieiras.

Carrozo ou torrente no Courel.

O fundamental é que non esté producido por unha fonte e ademais no caso de chover que baixen por alí  as augas.

Esta fotografía está sacada do libro "Os ríos de Galiza" de Manuel Núñez, Adela Leiro e Mon Daporta.

Na fotografía podería ser un carriozo inda que ten toda a pinta dunha corga.

No dibuxo pode entenderse o que é un carriozo.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.