Asolagar

      Asolagarse é cubrirse de líquido, neste caso de auga. Así de simple. Tamén vale inundarse, anegarse, alagarse, etc.

      No Incio chámanlle alagas os terreos inundados. Como regla xeral chámanse alagas os terreos cubertos de auga durante o  inverno.

O real é que na provincia de Ourense, quedaron asolagados lugares incribles: auténticas aberracción históricas algunhas e barbaridades outras. Outros lugares foron asolagados con máis lóxica.

Asolagar é un verbo peligroso si leva consigo o verbo asoballar, defenestrar, afundir para sempre e outros moitos.

Algúns asolagamentos famosos en Ourense: 

Encoro das Conchas (Ourense) feito en 1949, asolagou de todo, dende augas termais, a mellor ponte romana da provincia, cidades romanas (Aquis Querquensis), calzadas romanas,  escoñou festas que reunian a veciños da comarca, en fin... A luz á cidade de Vigo foi realmente a penumbra histórica  desta comarca.

......  

Esta Ponte quedou asolagada polo encoro citado, o encoro das Conchas.

Trátase da Ponte do Poldrado, unha ponte fundamental na baixa Limia (Ourense). O peor é que fundiu os pobos que unía. Unha auténtica vergoña...

   

O encoro das Conchas asolagou Ponte Pedriña, moito máis cunha ponte no Limia. Por ela pasaba a Via XVIII chamada tamén Itinerario de Antonino,  e Vía Nova. Monumento nacional no ano 1944. Desaparece no 1948. Unha aberración máis...

   

O encoro das Conchas asolagou lugares marabillosos e únicos (non se entende), por exemplo o "Aquae Quarquerni".

Esta ciudade romana Foi declarada Monumento histórico-artístico no ano 1981. Fonte:  libro "Val do Lima", un río dos paises.

   

Asolagamento do mellor val glaciar de toda Galicia "O Val glaciar do Cenza" preto de Cabeza de Manzaneda.

Un encoro feito en 1992 por Iberdrola, que non ten pés ni cabeza. Non respeta nada. Escoñou o mellor valle glaciar de Galicia.

Deixa cartos o Concello de Vilariño de Conso en Ourense...

   

Asolagamento do pobo de Alberguería polo encoro de Prada en 1958.

Xusto despois desa ínsula quedou enterrado para sempre o pobo de Alberguería.

Un asolagamento en toda regra. A xente tuvo que emigrar; por certo moi mal pagada. Penoso..

   

Asolagamento do pobo de Alberguería (A Veiga-Ourense) polo encoro de Prada.

Todo un pobo de 108 veciños que quedou debaixo deste encoro.

Na fotografía a punto de desaparecer asolagado totalmente.

O interesado poden ver esta web, sobre este pobo,  da que son autor.

salir.jpg (922 bytes) Saír.