Salmo Salar. Salmón del Miño

Fotografía de Eliseo Alonso, autor do libro imprescindible "Pescadores del río Miño". Este salmón pescado en Forcadela pesou 16,800 kg. Unha auténtica maravilla.

Fotografía de Dr. Carvalho Pinho, que figura no  libro imprescindible "Pescadores del río Miño". Estes salmóns pescados no río MIño tiñan un peso superior os 20 kg. Unha auténtica maravilla.

Fotografía de Dr. Carvalho Pinho, que figura no  libro imprescindible "Pescadores del río Miño". Estes salmóns pescados no río MIño en Moncao tiñan un peso superior os dez kilos.

Penso que o da ezquerda é un macho e o da dereita unha femia.

Hoxe no río MIño xa non hai salmóns.

Fenosa está encargada de que non suban de Frieira.

As fotografías anteriores están sacadas do libro "Pescadores de río Miño", de Eliseo Alonso publicado en 1989 pola Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Hoxe os salmóns xa son historia, e desa historia ten moito que decir as compañias eléctricas como Fenosa, algún día alguén escribirá a historia de un incumplimiento total das normas ecolóxicas de subida das especies migratorias. Algún día os galegos sabrán quen foron realmente os depredadores do río Miño.

Algún día sabremos que as cousas se fixeron mal moi mal e se rematou cunha riqueza incrible. O progreso nunca debera estar reñido coa depredación. É unha cuestión de diñeiro e de cartos, e realmente non hai dereito.

Saír.