Glyceria fluitans. Herba do maná. Glicerias.

 

 

Unha planta que tamén é abondosa nos ríos é a herba do maná ou gliceria.

Trátase de plantas de ata 50 cms, con follas planas e longas ata 18 cms.

Estas plantas comparten os dous medios, o terrestre e o acuático, a beira sempre dos ríos galegos.

Fotografía sensacional de Anna Lena.

 

Ve-las características.

 

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glycerias.

 

Dibuxo da Glyceria Fluitans.

No dibuxo vense as características desta planta.

Trátase de plantas de ata 50 cms, con follas planas e longas ata 18 cms.

Estas plantas comparten os dous medios, o terrestre e o acuático, a beira sempre dos ríos galegos.

O dibuxo é de Otto Wilhelm . Sensacional ( pulsando este link pódese visitar a súa páxina.

 

....

 

Outra fotografía de Glyceria, son tamén plantas que as veces están metidas completamente na auga, como a da fotografía.

O normal é que teñan follas longas, que poden pasar dos 15 cms.

En Galicia chámase Herba do maná ou simplemente Maná.

Foto de NPM.

Os glicerapio ou herbas do maná que tamén se chaman así son bastante comúns nos ríos de Galicia.

As glicerias forman parte da vexetación típica de moitos ríos galegos por exemplo a combinación Gliceria declinata con Oenanthe crocata é típica.
Nesta fotografía de Carl Farmer vese a Glyceria declinata. Moi común en leitos pouco profundos.

Glyceria declinata.

Saír.