O país dos mil ríos. Cultura fluvial en Galicia.

Un libro que editou Galaxia, dentro da colección Guías Galaxia,  e do que é autor Xosé Lois Ripalda. 2009.

O libro fai un repaso, das principais cuncas fluviais de Galicia cuns dibuxos moi interesantes de cada conca.

Seguidamente fala das festas asociadas os ríos, das barcas, dos feitizos das pontes, dalgunhos sendeiros famosos e dos muíños entre outras cousas.

Finalmente fai un repaso das palabras asociadas os ríos: as regueifas, poesías, feitizos,  lendas, refráns, adiviñas, etc.

Notase que o autor e un namorado dos ríos.

Libro moi interesante para esta páxina web. Do libro saquei algunha lenda, varios refráns e algunhas adiviña.

Gracias Xosé Lois por escribir sobre os ríos galegos.

salir.jpg (922 bytes) Saír.