A VIDA NOS RÍOS GALEGOS.

Un libro básico e fundamental para coñecer as invasións que se están a producir en Galicia: especies que están a colonizar Galicia, como a rola turca, a mimosa, a robinia, a carpa, o bass e un longo etc.

O libro está publicado no ano 2004 e dende o meu punto de vista é imprescindible, cara entender a nosa fauna.

No libro fálase da relación que existe entre estas invasións e o desenvolvemento económico. Faise un estudio sobre as consecuencias, negativas na maior parte das veces, para os nosos ecosistemas.

salir.jpg (922 bytes) Saír.