A VIDA NOS RÍOS GALEGOS.

Un libro recentemente descuberto e publicado polo Consello da Cultura Galega.

Ven nada menos que avalado pola Sociedade Galega de Historia Natural e está publicado en 1995.

Penso referirme moito a este libro que para mín supón unha axuda inestimable.

En principio dispoño do tomo I y fáltame o tomo II que está dedicado as aves.

Inpescindible.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.