A VIDA NOS RÍOS GALEGOS.

Un libro básico para coñecer a natureza de Galicia.

Libro que recomendo en tódolos aspectos.

Xa coñecía a Pedro Galán e os seus dibuxos por outro libro citado na bibliografía.

Este libro é moito máis completo e resulta imprescindible para estudiar os anfibios e réptiles galegos.

salir.jpg (922 bytes) Saír.