A VIDA NOS RÍOS GALEGOS.

O libra está editado por Galicia viva. 1982.

Un libro básico para coñecer sitemáticamente os anfibios e reptiles galegos.

Libro que recomendo como consulta. Está moi ben traballado tanto no texto como nos dibuxos e vense moitas comparativas que aclaran perfectamente as diferencias entre eles.

Deste libro saquei  algunhos dibuxos e moitas características.

A miña enhoraboa os autores.

salir.jpg (922 bytes) Saír.