Seimeira de Vilagocende

A "Seimeira de Vilagocende" está en Fonsagrada no río Porteliña que é un afluente do río Lamas e que finalmente desemboca no río Navia.

As fotografías ( do ano 2007) son un regalo, é nunca mellor dito, que me fai Xosé Valcárcel,  outro namorado da nosa natureza.  Doulle as gracias de namorado a namorado...
Galería creada por   Secundino Lorenzo  // Fotografías de Xosé Valcárcel.