No nacemento do río Miño: 

Pedregal de Irimia, debaixo destas pedras nace o río Miño.

O río Miño, nace no Pedregal de Irimia, pasa por Meira, e recibe entre outras as augas de Fonmiña.1

2

3

4