Río Fragoso. O Alcalde de Lobeira (2001) dice que esto é un fondal pouco aproveitable. Sin lugar a dújbidas algúns dos nosos dirixentes debera paxar pola EGB ou similar.

salir.jpg (922 bytes) Saír.