O río Fragoso é espectacular e moi aproveitable, dende tódolos punto de vista, mal que lle pese o actual alcalde de Lobeira, que non ve moito aproveitamento. Non entendo como se pode facer una minicentral na cabeceira dun río troiteiro. Lamentable.

salir.jpg (922 bytes) Saír.