As alturas das árbores de Galicia

O dibuxo é de Alexia López, pola miña banda soio  puxen o texto en galego.

O dibuxo marca dúas cousas, primeiro a árbore que máis abonda en Galicia, desgraciadamente,  que son os pinos. Sin dúbida as reforestacións da época de Franco, sin pes ni cabeza, marcan esta abundancia, nun país onde o carballo, xunto cas avelairas e capudres deberan ser o bosque típico galego. Evidentemente non o son xa que entre os pinos e os eucaliptos chupan un 44%  De tódolos xeitos onde hai unha árbore ven vida sexa, hoxe con tanto lume é unha xoia.

Na altura xa sabemos que o eucalipto leva todos os honores, seguido cos carballos, as faias e os cataños.

No que nos interesa a carón dos ríos, si deixamos aparte os eucaliptos e os carballos que non son de primeira liña a árbore con máis altura son os amieiros e os bidueiros. Claro que hai moitos ríos onde os carballos levan a batuta da altura.

salir.jpg (922 bytes) Saír.