OS DÍPTEROS e outros

Algúns dípteros tratados na web.

salir.jpg (922 bytes) Saír.

Os dípteros son insectos que na súa fase de adultos son voadores. Os máis coñecidos da xente son os mosquitos,  os tabánidos e os tipúlidos. Todos teñen ficha nesta páxina www.

Na súa fase acuática hai tamén moitos, quizás os máis coñecidos sean simúlidos, que tamén teñen ficha aparte.

Pero hai  450 especies. Casi nada.

O interesado pode ver as distintas familias no libro "Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia" dos autores Marcos A. González e Fernando Cobo.

salir.jpg (922 bytes) Saír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGÚNS DIPTEROS.

Os Dípteros son insectos nós que a metamorfosis comprende catro estadios, ovo, larva, pupa e imago. Realmente é moi complicado o seu estudio.

O que está claro é que os seus representantes acuáticos fan unha intervención decisiva nas cadenas tróficas de todos ou casi todos os ecosistemas acuáticos.

O coñecemento dos dípteros acuáticos galegos é moi escaso e fragmentario. Das aproximadamente 450 especies citadas, 283, máis do 50% corresponden a familia Chironomidae. O desenrolo dos estudios hidrobiolóxicos levados a cabo últimamente en Galicia están posibilitando que moitas familias estén sendo estudiadas con interés e que aparezcan especies que están sendo descritas por primeira vez en Galicia.

Texto extraido do libro "Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia" de los autores Marcos A. González e Fernando Cobo. Hercules Edicións. 2006.

Nota: a efectos desta páxina web, inda por riba, farei un super-resumen,  collendo aquelas familias que máis coñecen os pescadores ou a xente en xeral.

Simúlidos.

 

Son  pequenos e robustos que viven pegados no fondo do río.

No dibuxo figura co número 17, péganse o fondo do río. Teñen unha coroa de pelos coa que filtran as partículas en suspensión coas que se alimentan.

Os simúlidos aliméntanse de follas en descomposición, etc.

 

Trátase polo tanto de larvas que logo darán lugar os dípteros correspondentes e que están pegadas o leito do río con diferentes formas de comer.

Os dípteros do resumen:

Familia Nomes Fase acuática Fase voadora
Tipulidae Típulas

tabánidae Tábano

???

Culicidae Mosquitos

Simulidae Simúlidos

Chironomidae Quironómidos

Chironomus.

Chironomus riparius

Athericidae Atherix

Atherix ibis

Atherix

Syrphidae Sírfidos

Eristalis tena

Eristalis.

Chrysopilus auratus (Rhagionidae)

Hilara sp.

Todos eles comenzan coas súas correspondentes larvas que viven nas charcas dos ríos e que posteriormente se transforman no que coñecemos como tales: típulas, tábanos, mosquitos, etc.

Na súa etapa nos ríos aliméntanse de restos de vexetais en descomposición. Para respirar fano a través do intestino que capta o osíxeno disolto na auga.

CLASIFICACIÓN XERAL DOS DIPTEROS (Sacada de Internet)

Fase acuática (algunhas familias)

Aqui faltan algunhas familias:

Chaoboridae, Ceratopogonidae,Thaumaleidae,ceratopogonidae, Stratiomydae, Empididae,Dolichopodidae,Rhagionidae, Athericidae,Tabanidae, Syrphidae, Ephidridae, Sciomyzidae, Scatophagidae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------

Eristalis tena. Sensacional

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografía usada: "Macroinvertebrados de las aguas dulces de Galicia" de Marcos A. González y Fernando Cobo. Hercules Ediciones.2006.

Saír.