Acea do Cachón en Ourense. Fotografía de Xoaquín Lorenzo Fernández.

Hoxe, decembro do 2005 está desfeito.

salir.jpg (922 bytes) Saír.