A vexetación dos ríos

 

Aclaración sobre a selección feita sobre a flora (que eu chamo plantas , lianas e arbustos) dos ríos galegos na páxina web:

Simplemente decir que eu fixen unha selección de flora exposta alfabéticamente e por suposto sin ningunha clasificación.

Evidentemente tratei de poñer as plantas máis importantes da vexetación que podemos atopar preto dos ríos galegos.

Para profundizar e sistematizar incorporo posteriormente algún estudio básico, como este de Xavier Amigo.

Sobre a flora e a vexetación dos ríos de Galiza. Xavier Amigo

salir.jpg (922 bytes) Saír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a flora e a vexetación dos ríos de Galiza.

A vexetación dos ríos. Esquema resumen.

Xavier Amigo fai a seguinte clasificación (o que sigue é un resumen):

Vexetación hidrofítica:

As plantas hidrófitos son las que enraizan no fondo lamacento ou areoso. No dibuxo a partir do 10a.

Vexetación deste tipo das lentellas de auga e similares. Ver ficha.

Vexetación do tipo potamogetón. Ver ficha.

O traballo fala de dúas comunidades básicas nesta vexetación e que forman a clase Lemnetea minoris e a clase Potametea.

Este tipo de vexetación nos ríos é afortunamente moi abondosa e diversa.

Hai según dice Xavier Amigo máis de doce asociacións en Galicia con Potametea, das cales moitas poden verse nos ríos.

Vexetación helofítica:

A vexetación helofítica, no dibuxo  marcados cós números 8 e 9, das beiras fluviais ou de illetas ten unhas cantas asociacións importantes.

Clase Phragmito-Magnocaricetea. Dentro desta clase cita no traballo varias asociacións básicas e que se presentan nos ríos.

Os gliceridos vense moito nos ríos. Ver esta ficha.

Apietum nodiflori. Unha das asociacións a que fai referencia Xavier Amigo.

Nos nacentes destes regatos é onde se da esta asociación. Fotografía sacada deste link.

Nesta fotografía de Joachim Schnitz vese perfectamente esta asociación.

Así a Glycerio declinatae-Apietum nodiflori que se ve en ríos novos e augas nacentes.

-----------------------------------

Aqui vese a asociación da vexetación helofítica entre a Glycerio declinatae-Oenanthenum crocatae. Vese por riba do cachón.

Oenanthe crocata

Tamén a asociación Glycerio declinatae-Oenanthemum crocatae moi común en amplos treitos de ríos poucos profundos.

--------------------------------------

Os Phragmitetum son os típicos carrizos. Ver ficha.

Os xuncos e xuncas típicos. Ver ficha.

Outra asociación típica é a Junco maritimi-Phragmitetum australis que represnta carrizais típicos de desembocadura.

-------------------------------------------------

Vexetación riparia:

A vexetación riparia, no dibuxo  marcados cós números 1 a 7, é o conxunto de comunidades asociadas ó río de algunha forma. Son polo tanto dependente da humidade do territorio en que viven.

Aquí xa estamos falando de tipos de bosques dende os Salici purpurea-Populetea nigrae pasando polos bosques riparios ameneiros cós seus distintos tipos etc.

A continuación deste artículo sigue no seguinte link.

Salici

Ameneirales.

Dice Xavier Amigo: ...Galicia ten unha aceptábel diversidade de asociacións e unha abundante representación de bosques riparios, algo envexñabel dende o punto de vista da conservación medioambiental, mais as ameazas que padecen non permiten euforias..."

 

 

Subir.

 

salir.jpg (922 bytes) Saír.