Desecación

A desecación é unha extración artificial da auga dun lago ou dunha lagoa ou zona húmida para o seu aproveitamento pola agricultura ou para asentamentos industriais.

Famosa foi en Ourense a desecación realizada da Lagoa de Antela en 1958, para mín o maior atentado ecolóxico que se fixo en España. Unha auténtica aberración.

A Lagoa de Antela desecouse por motivos agrícolas.

Lagoa de Antela, provincia de Ourense. Aproximadamente 40 km.2. No centro Xinzo de limia.

 

Fotografía de Xinzo de Limia coa Lagoa de Antela o fondo. Unha auténtica marabilla desaparecida...

Esto é o que hai hoxe, un canal e moitas leiras onde se cosechan patacas...

salir.jpg (922 bytes) Saír.