Salmo Trutta . Troita común. ( Trucha).

Trota común. Fotografía de V. Garcia Canseco.

Imaxen de troita común, sensacional. Fotografía de V. Garcia Canseco. Revista Biológica. Setembro 2000.

Saír.