Salmo trutta Fario. Troita común. (Trucha).

Volver a páxina da troita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troitas pescadas polo meu amigo Hilario