Salmo trutta fario. Troita común. (Trucha). Truta en Portugal

Esta é unha troita común, foi pescada no río RabaÇal en Portugal,  no ano 2007 polo autor da web.

Esta troita non é a  "troita de Botteler", pero tampouco desmerece, repito o de sempre:

"Deus pudo, sin dúbida, facer un animal máis fermoso que a troita, pero, tamén sen dúbida, nono fixo" Botteler.

Espero que o internauta comprenda, quizaís de forma clara, por qué a troita é algo único e sensacional...Por qué a troita é a razón de ser desta páxina www, en defensa dos ríos e da vida nestes ríos...

Para mín está claro...e ¿para tí?. Pois ben, aplícate o conto e cuida e fai respetar e cuidar os nosos ríos...

Nota: o da música é para lembrar que non debemos deixar morrer os ríos nin de Galicia nin de Portugal, as súas augas inda gardan auténtica xoias a conservar.

Naturalmente que volvín o mismo río,  esta vez o 20/03/2009 e tuven moita sorte xa que as troitas que me entraron a culleriña foron todas grandes entre 20 e 25 cms. Facía tempo que non disfrutaba tanto no río. As dez da mañán xa tiña esta troitada marabillosa; tamén é certo que a partir desa hora as troitas non entraban, é un río un pouco caloteiro...

Volver