Salmo trutta Fario. Troita común. (Trucha).

Troita común. Río Liñares en Pontevedra. Fotografía de  Martín Mayo.

Esta é unha troita común, de tódolos xeitos teñoas collido moito máis bonitas. Esta paréceme de piscifactoría, eso si, común, pero non me gustan as aletas, non sei que lles vexo. A fotografía dende logo é boa que é o que interesa. 

Volver a páxina da troita.