Salmo trutta fario. Troita común.   

 Esta troita foi pescada no río Lor polo meu amigo Hilario.

Sin dúbida,  Botteler tiña razón...

                                         Volver