Anterior Galería Seguinte

Esta fotografía da fervenza e dun día do ano 2000 o río si traía bastante auga.

Anterior Galería Seguinte