Galeria Seguinte

Río Sarria por debaixo da Ponte da estrada a Samos (Rúa Calvo Sotelo). Pretende tamén actuar sobre o bosque de ribeira.

Galeria Seguinte