A vida nos ríos galegos: relación de fichas.

 

 

Saír a relación de fichas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPTILES

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Sapoconcho, sapocuncho, tartaruga Tortuga común, tortuga de agua Emys orbicularis
Sapoconcho riscado Tortuga leprosa Mauremys leprosa
Cobra de colar Culebra de collar, culebra de agua Natrix natrix
Cobra sapeira, cobra de auga viperina Culebra viperina, culebra de agua Natrix maura
Víbora de Seoane, cobra víbora, cobra negra Víbora, víbora ibérica Vipera seoanei
Víbora fociñuda Víbora Hocicuda Vipera latastei
Lagarto verde galego, lagarto das silvas, lagarto de auga Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi
Lagarto ferreño, lagarto arnal Lagarto común, lagarto ocelado Lacerta lepida
Lagarta da serra Lagartija serrana Lacerta montícula
Lagarta galega Lagartija de Bocage Podarcis bocagei
Escáncer común, liscante Lución, serpiente de cristal Anguis fragilis
Escáncer cego Culebrilla ciega, serpeta Blanus cinereus

Índice fotográfico dos réptiles

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANFIBIOS

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Ra verde, ra, ra verdella, ra dos charcos, ra dos vals Rana verde, rana común Rana perezi
Ra patilonga, zampexa, ra roxa, ra dos regos Rana patilarga, rana ibérica Rana ibérica
Ra bermella, ra de monte, ra roxa de monte Rana de monte, rana temporaria, rana roja Rana temporaria
Ra de San Antón, ranilla, ra estroza, rela común Rana de San Antón Hyla arbórea
Sapo común, sapo cunqueiro, sapo das veigas, sapo das leiras Sapo común Bufo bufo
Sapo raxado, sapiño pinto, sapiño pintoso Sapillo pintojo Discoglossus galganoi
Sapiño comadrón, sapo parteiro,  sapiño troiteiro, sapeta Sapo partero común Alytes obstetricans
Sapo de esporóns, sapo de esporas Sapo de espuelas, sapo cavador Pelobates cultripes
Sapo corriqueiro Sapo corredor Bufo calamita
Pintafontes común, limpafontes común, sabandixa común, largartixa de auga,  gardafontes Lagartija Triturus boscai
Pintafontes palmado, limpafontes palmada,  sabanduxa palmada Tritón palmeado, lagartija de agua palmada Triturus helveticus
Pintafontes verde, limpafontes verde, píntiga verde, píntiga de auga. Tritón jaspeado, lagartija de agua. Triturus marmoratus
Limpafontes alpina, píntiga Tritón alpino Triturus alpestris
Píntiga común, salamándiga, píntiga, pezoña, pinchorra... Salamandra Salamandra salamandra
Salamántiga galega, saramaganta, pinchorra, píntega rabilonga Rabilarga, salamandra rabilarga Chioglossa lusitanica

Índice fotográfico dos anfibios

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

INSECTOS

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Zapateiro Zapatero, araña de agua Gerris lacustris
Grilo de auga Grillo de agua, Velia Velia caprai
Nadadora de espalda, abellas de auga, garapito Garapito, remero grande Notonecta glauca
Agulla de auga Aguja de agua Ranatra linearis
Rezadeira de auga, nepa Escorpión de agua. Nepa cinerea
Escarabello muiñeiro Escribano de agua Gyrinus natator
Escarabello acuático, ditisco Escarabajo acuático, ditisco Dytiscus marginalis
Barqueiro, Barqueiro menor, corixa Barquero menor, corixa Corixa punctata
Donacia Donacia Donacia bicolor
Elmis Elmis Elmis rioloide
Hidrochus Hydrochus Hydrochus angustatos
Gusano dos amieiros Galeruca de los alisos Agelastica alni.
Vacoluoras, escornabois, alicornio Ciervo volador Lucanus cervus
Barbantesa, mantis Mantis religiosa, Insecto de Sta. Teresa, Campanero,... Mantis religiosa
Abella Abeja Apis mellifera
Avespa Avispa Vespula vulgaris
Formiga vermella Hormiga roja Formica rufa
Moscardón Moscarda azul Calliphora vomitoria
Mosca Mosca doméstica Musca doméstica
Vagalume, lucerna, vella do caldo, lucecú, lucencú, verme da noite, corcoño, corcoceiro... Luciérnaga Lampyris nocticula
Mariquiña Mariquita Anatis ocellata
Grilo Grillo Gryllus campestris
Saltón Saltamontes Chorthippus parallelus
Tabán Tábano Haematopota pluvialis
Mosquito Mosquito Culex pipiens
Simúlidos Simúlidos Simulium ??
Típula Típula Típula oleracea
Bolboretas galegas Mariposas Galicia ríos Vanesa e outras?
Libeliñas. Quitaollos común Libélulas Cordulegaster boltonii
Gaiteiros. Gaiteiro aliazul Caballos del diablo Calopterix virgo
Efemerópteros. As efémeras. Moscas pescadoras Efemerópteros, Efémera vulgata Efemera vulgata
Plecópteros,  Gusarapas, bechocos Plecópteros, Perlas Perla bipunctata
Tricópteros,  Casulo Tricópteros, Casullo Limnephilus sp
Odonatos, besbello Odonatos. Anisópteros Anisópteros

Índice fotográfico dos insectos

Volver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS

Nome galego- Link Nome castelán Nome científico
Mexilón de río Mejillón de ríos Margaritifera margaritifera
Caracois Caracol común Helix aspersa
Ancílidos Ancílidos Ancylus fluviatilis
Ameixa xaponesa Almeja japonesa Corbicula fluminea
Carangueso de río, cangrexo Cangrejo de río Austrapotamobius pallipes
Araña de río Araña de río. Tetragnatha montana
Araña de xardín Araña jardin Araneus diadematus
Dolometes Dolometes Dolomedes fimbriatus
Saltícidos Arañas saltadoras Salticidos ??
Tomísidos Tomísidos Xysticus cristatus
Opalións Opaliones Leiobunum rotundum
Babosa Babosa Arion ater
Miñoca Lombriz de tierra Lumbricus terrestris

Índice fotográficos de outros seres vivos dos ríos galegos

Volver