Anterior Galería Seguinte

Observar a cor verde do río. Os ríos galegos teñen cores distintos nos ríos. Teño visto de todo. Da gusto cando se ve limpo, e ceibe de barbaridades...Tamén gusta que teña vida.

Anterior Galería Seguinte