Anterior Galería Seguinte

Observar nesta primeira poza de Mélon o que hai detras. Nada menos que os pilotes da Ponte da autovía "Rías Baixas" que a fixeron pasar por ese lugar. Realmente hai xente que pensa cós pés...

Anterior Galería Seguinte